Prvi vikend ŽIS festivala 2016

Otvorenje - nastup mladih kazalištaraca i zbora Ad hoc - fotoizložba - stand-up - dječja predstava