Prema čl. 9. Stauta Gradskog kazališta Jastrebarsko, rad istoga je javan, a javnost rada između ostalih ostvarujemo pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge pisanim izvješćima.
Kako bismo javnost rada ostvarili što učinkovitije, izviješća o radu te financijska izvješća, zajedno s planom rada i odluke svih upravljanja Udrugom, objavljemo na našoj web stranici.